Werklokaal

Het stimuleren van de werkgelegenheid in de wijken waar Stadlander woningen heeft is één van de pijlers van Hotel la Pucelle. Vanuit deze gedachte is WerkLokaal opgestart. Een initiatief om werkzoekenden op een laagdrempelige manier voor te stellen aan de arbeidsmarkt in het werkgebied van de corporatie. De naam zegt al dat het gaat om het maken van koppelingen met lokale bedrijven. Hierbij wordt veel meer uitgegaan van de interesses en competenties van de werkzoekende, dan van diploma’s en certificaten.

Er wordt gewerkt aan een duurzaam netwerk van ondernemers die het initiatief steunen. Een ondernemer kan op zoek zijn naar een medewerker, iemand die via WerkLokaal is aangemeld als werkzoekende. Door een betaalde korte stageperiode wordt bepaald of er een match is en of er een vervolg aan de samenwerking gegeven kan worden.

OVERIGE PROJECTEN

Samen eten in de wijk

Een project wat eind april 2019 begint is het project: ‘Samen eten in de wijk’. Aan lange tafels samen met wijkgenoten genieten van een heerlijke maaltijd.

Werklokaal

Het stimuleren van de werkgelegenheid in de Stadlander wijken is één van de pijlers van Hotel la Pucelle. In deze gedachte is WerkLokaal opgestart.

radio la pucelle

Naast de artistieke talenten uit de show, zijn er een paar projecten opgestart die samenvallen onder de noemer: Radio la Pucelle.