Het Stadlander Buurtcultuurfonds

We geloven erin dat culturele activiteiten wijkbewoners met elkaar verbinden. Dat is goed voor de leefbaarheid en de (sociale) betrokkenheid in de buurt. Om die activiteiten financieel te ondersteunen, is het Stadlander Buurtcultuurfonds opgezet.

Buurtcultuurfonds / Buurtnatuurfonds

Huurders, woningeigenaren, kunstenaars, medewerkers van Stadlander en andere samenwerkende organisaties, stichtingen… het maakt niet uit wie of wat je bent: iedereen mag een plan bij het Buurtcultuurfonds aandragen. Zolang het project maar plaatsvindt in een wijk of buurt waar Stadlander actief is en de bewoners betrokken worden in de kunst- of cultuuractiviteit. Sinds november 2016 maakt ook het Buurtnatuurfonds deel uit van het Buurtcultuurfonds.

"Stadlander heeft de ambitie om het leven in wijken en kernen aangenamer en beter te maken. Betere aansluiting bij haar huurders en partners in de wijken. Wijken waar mensen zich prettig en veilig voelen."

Contact tussen buurtbewoners

Het Buurtcultuurfonds draait om contact tussen de mensen in de wijk en het inzetten van de talenten van bewoners zelf. De grootste uitdaging is om groepen buurtbewoners, jongeren en ouderen aan de hand van herkenbare thema’s een kunst-, cultuur-, of natuurproject te laten realiseren. Samenwerken en samen leven, met kunst, cultuur of natuur als bindmiddel.

Het Buurtcultuurfonds draait om contact tussen de mensen in de wijk en het inzetten van de talenten van bewoners zelf. De grootste uitdaging is om groepen buurtbewoners, jongeren en ouderen aan de hand van herkenbare thema’s een kunst-, cultuur-, of natuurproject te laten realiseren. Samenwerken en samen leven, met kunst, cultuur of natuur als bindmiddel.

Het Scholenproject Proefmei

Inmiddels een vast begrip in het werkgebied van Stadlander; het Stadlander ProefMei Scholenproject. In de wijken waar Stadlander actief is, wordt elk jaar een interessant dagprogramma opgesteld waaraan basisscholen uit de betreffende wijk mee doen. Dit programma is gekoppeld aan de 3 A’s: aandacht, activeren en aansluiting.

Aandacht

Het scholenproject speelt zich niet alleen af in de gemeente Bergen op Zoom, maar ook in de gemeentes Woensdrecht, Tholen en Steenbergen. Stadlander heeft aandacht voor alle bewoners en haar nabije omgeving. Er wordt veel aandacht besteed aan het project door de school, de leerlingen maar zeker ook door de medewerkers van Stadlander.

Activeren

Met het Scholenproject wil Stadlander de basisschoolleerlingen uit haar werkgebied prikkelen en activeren. Ze maken hiermee de kinderen, maar zeker ook hun ouders en overige familieleden bewust van al het moois om hen heen. Ook de wijkbewoners wil Stadlander bewegen om te komen kijken naar het resultaat van het Scholenproject in hun wijk.

Aansluiting

Stadlander neemt haar rol als woningcorporatie heel serieus en heeft de ambitie om het leven in wijken en kernen aangenamer en beter te maken. Betere aansluiting bij haar huurders en partners in de wijken. Wijken waar mensen zich prettig en veilig voelen. Ook uit het scholenproject spreekt deze ambitie.

overig nieuws

Nieuwe show 2021

Als Hotel la Pucelle plaatsvindt in Theater de Maagd, zit het er voor Ton Ringersma bijna op. Hij neemt afscheid van Stadlander als bestuurder…

Lees meer